Artiste Peintre
Dhanurasana Svadhishtana chakra

Dhanurasana Svadhishtana chakra

Dhanurasana Svadhishtana chakra

Dhanurasana – Svadhistana

44’’ X 51.5’’

111.5 X 131 CM

Acrylique

2014